Menu

JOM اجتماعی

کامپیوتر ، شبکه

فرایند تولید نرم‌افزارساختاری است که روی توسعه و تولید محصولات نرم‌افزاری اعمال می‌شود.

از مهمترین کارها در تولید نرم‌افزار استخراج نیازمندیها یا تحلیل نیازمندیهای آن سیستم است. مشتریان عمومی معمولاً تصور مفهومی، انتزاعی و مبهمی از نتیجه نهایی خواسته هایشان دارند و نمی‌دانند به درستی نرم‌افزار مورد نظرشان چه کاری باید انجام بدهد. در این مرحله نیازمندیهای ناتمام، پیچیده و مبهم، و حتی متضاد توسط مهندسان نرم‌افزار ماهر و مجرب شناسایی می‌شوند.در این برهه تکه نرم‌افزارهای آماده و تجربه شده وفعال ممکن است برای پایین آوردن ریسک(ومشکلات) نیازمندیها کمک می کنند. اول نیازمندیهای عمومی از کاربران جمع آوری می شد، و دامنه توسعه و تولید نرم‌افزار که باید تولید شود شناسایی و تحلیل می شود، و مستندات بصورت شفاف نوشته می شود.معمولاً به این مستند، مستنددامنه یا محدوده سیستم اطلاق می شود.

برخی قابلیت ها ممکن است در ابتدای پروژه به خاطر مسائل مالی یا نیازمندیهای غیر شفاف و نامشخص خارج از محدوده پروژه باشند.

پیاده سازی آن قسمت از فرایند تولید نرم‌افزار به شمار می رود که مهندسان نرم‌افزار در دنیای واقعی تمام کد های پروژه را می نویسند و به قول معروف برنامه نویسی می کنند.

 

تست و آزمون نرم‌افزار بخش لاینفک و مهم از فرایند تولید نرم‌افزار است . این قسمت از فرایند ها کمک می کند تا مشکلات سیستم بصورت سریع شناسایی شوند.

 

مستند سازی در تمام مراحل پروژه همچون : طراحی داخلی نرم‌افزار برای تعیین اهداف سیستم، نگهداری آینده و ارتقاء و بهبودی سیستم هرچند پروژه پایان یافته باشد انجام می شود.همچنین ممکن است این مستند سازی شامل نوشتن ساختار تکه های برنامه ظاهربرنامه کاربردی داخلی و خارجی هم باشند.این مطلب خیلی مهم است که همه چیز پروژه مستند سازی شود.

 

استقرار و تحویل سیستم پس از اینکه تست مناسب و درخوری را گذراند و برای انتشار، فروش یا هرنوع توزیع برای محیط کار نهایی تایید شد انجام خواهد شد.

 

آموزش نرم‌افزار و پشتیبانی خیلی مهم است و خیلی از تولید کنندگان و توسعه دهندگان نرم‌افزارها اهمیت آن را درک نمی‌کنند.مهم نیست که چقدر زمان و برنامه ریزی توسط تیم تولید و توسعه نرم‌افزار برای ایجاد نرم‌افزار مصرف کرده اند اگر در آخر کار کاربری در سازمان نباشد تا آن نرم‌افزار را استفاده کند.مردم معمولاً در برابر تغییرات مقاومت نشان می دهند و از ماجراجویی در محیط ناآشنا اجتناب می کنند، برای همین در فاز استقرار، این خیلی مهم است کلاسهای آموزشی برای کاربران جدید نرم‌افزار گذاشته شود.

 

نگهداری و ارتقاء نرم‌افزاری برای پوشش، مسائل پوشش داده نشده یا نیازمندیهای جدیدممکن است مدت خیلی زیادی حتی بیشتر از زمان اولیه تولید نرم‌افزار، زمان بگیرد. این مرحله ممکن است نیاز باشد تا کد های برنامه نویسی جدیدی که در طراحی اصلی برنامه نیز دیده نشده اضافه شود تا مسائل و مشکلات دیده نشده حل شوند یا ممکن است کاربر درخواست عملیات اصلی دیگری بکند و برنامه نویسی های جدیدی برای برآورده کردن نیازهای جدید انجام گیرد.اگر هزینه کار فاز نگهداری از ۲۵ درصد هزینه فاز قبلی (پیاده سازی)بیشتر باشد، این احتمال وجود دارد که کیفیت کلی فاز قبلی خیلی ضعیف بوده باشد.در این صورت مدیران پروژه باید گزینه ی ایجاد مجدد سیستم (یا بخشی از سیستم) را قبل از اینکه هزینه های نگهداری غیر قابل کنترل شود را مطرح کنند.

 

تامین و مشاوره سخت افزار های مورد نیاز


اتوماسيون اداری

(Automation) ترکيبي است از دو کلمه "automatic" و "operation" و به معني عمل کردن بدون عامل خارجي (انسان) يا با کمترين تاثير عامل خارجي است. بعبارتي اتوماسيون يعني خودکارشدن عمليات. خودکارسازي ، مجموعه‌اي از روش‌ها براي ثبت و نمايش و مديريت روندهاي اداري , فني و مالي و ... ميباشد. اغلب اين راهکارها بر پايه اين جمله بوجود آمده اند " انسان فکر کند، ماشين کار کند" اما با وجود گذشت سالها از بکارگيري نرم افزارهاي مکانيزه  در سازمانها , هنوز امور اداري و دفتري و گردش اسناد اغلب به طريقه سنتي انجام مي گيرد. سرعت پايين، افزايش بوروکراسي غير نياز ، وابسته شدن سيستم به افراد و نيز عدم هماهنگي روش سنتي با نرم افزارهاي يکپارچه سبب افزايش قابل ملاحظه خطاهاي انساني و کاهش بهره وري در سازمانها ميگردد. اتوماسيون اداري که دربرگيرنده سيستم هاي مالي , پرسنلي , اداري , بايگاني و فني باشد و در يک مجموعه متمرکز و مرتبط قابل استفاده باشد سيستم ERP - Enterprise Resource Planning نيز ميگويند. برنامه ريزي، سازماندهي، کنترل و نظارت بر عملکرد فعاليتهاي درون سازماني يکي از مهمترين معيارها و پيش نيازها در توسعه و کاربرد فناوري اطلاعات در سازمانهاي امروزي محسوب ميشود تحقيقات گروه (تحقيقات انجمن مديريت جريان کار) نشان مي‌دهد سازمانهاي سنتي حتي موسسات موفق و مطرح جامعه , عملا تنها از ۳۰درصد منابع انساني خود استفاده ميکنند و از ۷۰درصد ديگر غير از اتلاف وقت و سربار هزينه چيزي عايدشان نمي‌شود.

 

اتوماسيون صنعتي

 اتوماسيون صنعتي به بهره گيري از رايانه ها بجاي متصديان انساني براي كنترل دستگاه ها و فرايندهاي صنعتي گفته ميشود. اتوماسيون يك گام فراتر از مكانيزه كردن است . مكانيزه كردن به معني فراهم كردن متصديان انساني با ابزار و دستگاه هايي است كه ايشان را براي انجام بهتر كارشان ياري ميرساند. نمايانترين و شناخته شده ترين بخش اتوماسيون صنعتي ربات هاي صنعتي هستند.
   امروزه كاربرد اتوماسيون صنعتي و ابزار دقيق در صنايع و پروسه هاي مختلف صنعتي به وفور به چشم مي خورد . كنترل پروسه و سيستمهاي اندازه گيري پيچيده اي كه در صنايعي همچون نفت ، گاز ، پتروشيمي ، صنايع شيميايي ، صنايع غذايي ، صنايع خودرو سازي و غيره بكار مي آيد نيازمند ابزارالات بسيار دقيق و حساس مي باشند . پيشرفتهاي تكنيكي اخير در كنترل فرايند و اندازه گيري پارامترهاي مختلف صنعتي از قبيل فشار ، دما ، جريان و غيره باعث افزايش كيفيت محصولات و كاهش هزينه هاي توليد گرديده است .
   به طور كلي برخي از مزاياي اتوماسيون صنعتي از اين قبيل اند:
- تكرارپذيري فعاليتها و فرايندها
- افزايش كيفيت محصولات توليدي
- افزايش سرعت توليد (كميت توليد )
- كنترل كيفيت دقيقتر و سريعتر
- كاهش پسماندهاي توليد (ضايعات)
برهمكنش بهتر با سيستمهاي بازرگاني
- افزايش بهره وري واحدهاي صنعتي
- بالا بردن ضريب ايمني براي نيروي انساني و كاستن از فشارهاي روحي و جسمي
   در حال حاضرارتقاء سطح كيفي محصولات توليدي در صنايع مختلف و در كنار آن افزايش كمي توليد ، هدف اصلي هر واحد صنعتي مي باشد و مديران صنايع نيز به اين مهم واقف بوده و تمام سعي خود را در جهت نيل به اين هدف متمركز نموده اند .
   لازمه افزايش كيفيت و كميت يك محصول ، استفاده از ماشين آلات پيشرفته و اتوماتيك مي باشد . ماشين آلاتي كه بيشتر مراحل كاري آنها به طور خودكار صورت گرفته و اتكاي آن به عوامل انساني كمتر باشد . چنين ماشين آلاتي جهت كاركرد صحيح خود نياز به يك بخش فرمان خودكار دارند كه معمولا از يك سيستم كنترل قابل برنامه ريزي (به عنوان مثال PLC يامدار منطقي قابل برنامه ريزي) در اين بخش استفاده ميگردد . بخش كنترل قابل برنامه ريزي مطابق با الگوريتم كاري ماشين ، برنامه ريزي شده و ميتواند متناسب با شرايط لحظه اي به عملگر هاي دستگاه فرمان داده و در نهايت ماشين را كنترل كند .
   همانطور كه گفته شد بخش كنترل در هر سيستم صنعتي بايستي متناسب با شرايط لحظه اي به عملگرها فرمان دهد بنابراين در يك ماشين يا بطوركلي در يك فرايند صنعتي بخش اول يك چرخه كنترلي ، برداشت اطلاعات از فرايند مي باشد .
   جمع آوري اطلاعات در فرايندهاي صنعتي با استفاده از سنسورها يا حسگرها صورت مي گيرد . اين حسگرها به منزله چشم و گوش يك سيستم كنترلي عمل مي كنند . امروزه در بسياري از ماشين آلات صنعتي استفاده از سنسورها امري متداول مي باشد تا جاييكه عملكرد خودكار يك ماشين را مي توان با تعداد سنسورهاي موجود در آن درجه بندي كرد . وجود سنسورها ي مختلف در فرايند اتوماسيون به اندازه اي مهم مي باشد كه بدون سنسور هيچ فرايند خودكاري شكل نمي گيرد بنابراين سنسورها يكي از اجزاي لاينفك سيستمهاي اتوماسيون صنعتي مي باشند .
   در گذشته نه چندان دور بسياري از تابلوهاي فرمان ماشين آلات صنعتي ، براي كنترل پروسه هاي توليد از رله هاي الكترومكانيكي يا سيستمهاي پنوماتيكي استفاده مي كردند و اغلب با تركيب رله هاي متعدد و اتصال آنها به يكديگر منطق كنترل ايجاد مي گرديد . در بيشتر ماشين آلات صنعتي ، سيستمهاي تاخيري و شمارنده ها نيز استفده مي گرديد و با اضافه شدن تعدادي Timer و شمارنده به تابلوهاي كنترل حجم و زمان مونتاژ آن افزايش مي يافت .
   اشكال فوق با در نظر گرفتن استهلاك و هزينه بالاي خود و همچنين عدم امكان تغيير در عملكرد سيستم ، باعث گرديد تا از دهه 80 ميلادي به بعد اكثر تابلوهاي فرمان با سيستمهاي كنترلي قابل برنامه ريزي جديد يعني PLC جايگزين گردند .در حال حاضر PLC يكي از اجزاي اصلي و مهم در پروژه هاي اتوماسيون مي باشد كه توسط كمپانيهاي متعدد و در تنوع زياد توليد و عرضه ميگردد . به طور خلاصه سيستمهاي نوين اتوماسيون و ابزار دقيق مبتني بر PLC در مقايسه با كنترل كننده هاي رله اي و كنتاكتوري قديمي داراي امتيازات زير است :
- هزينه نصب و راه اندازي آنها پايين مي باشد.
- براي نصب و راه اندازي آنها زمان كمتري لازم است .
- اندازه فيزيكي كمي دارند.
- تعمير و نگه داري آنها بسيار ساده مي باشد.
- به سادگي قابليت گسترش دارند .
- قابليت انجام عمليات پيچيده را دارند.
- ضريب اطمينان بالايي در اجراي فرايندهاي كنترلي دارند .
- ساختار مدولار دارند كه تعويض بخشهاي مختلف آن را ساده ميكند.
- اتصالات ورودي - خروجي و سطوح سيگنال استاندارد دارند.
- زبان برنامه نويسي آنها ساده و سطح بالاست.
- در مقابل نويز و اختلالات محيطي حفاظت شده اند.
- تغيير برنامه در هنگام كار آسان است.
- امكان ايجاد شبكه بين چندين PLC به سادگي ميسر است .
- امكان كنترل از راه دور (به عنوان مثال از طريق خط تلفن يا ساير شبكه هاي ارتباطي) قابل حصول است .
- امكان اتصال بسياري از تجهيزات جانبي استاندارد از قبيل چاپگر ، باركد خوان و ... به PLC ها وجود دارد .
 
مونيتورينگ
   يكي ديگر از مباحث مهم و مرتبط با اتوماسيون صنعتي ، مانيتورينگ مي باشد . امروزه مانيتورينگ يكي از نيازهاي اساسي بسياري از صنايع به خصوص صنايع بزرگ مي باشد. بسياري از صنايع بزرگ مانند صنايع پتروشيمي ، صنايع توليد انرژي ، صنايع شيميايي و ... بدون استفاده از سيستم مونيتورينگ مناسب قادر به ادامه كار خود نيستند . مونيتورينگ عبارت است از جمع آوري اطلاعات مورد نظر از بخشهاي مختلف يك واحد صنعتي و نمايش آنها با فرمت مورد نظر براي رسيدن به اهداف ذيل :
- نمايش وضعيت لحظه اي هر يك از ماشين آلات و دستگاهها
- نمايش و ثبت پارمترهاي مهم و حياتي يك سيستم
- نمايش و ثبت آلارمهاي مختلف در زمانهاي بروز خطا در سيستم
- نمايش محل خرابي و زمان وقوع ايراد در هر يك از اجزاي سيستم
- نمايش پروسه هاي توليد با استفاده از ابزارهاي گرافيكي مناسب
- تغيير و اصلاح Set Point ها حين اجراي پروسه توليد
- امكان تغيير برخي از فرايندهاي كنترلي از طريق برنامه مونيتورينگ
- ثبت اطلاعات و پارمترهاي مورد نظر مديران از قبيل زمانهاي كاركرد، ميزان توليد ، ميزان مواد  اوليه مصرفي ، ميزان انرژي مصرفي و ...
  

 

طراحی سایت داینامیک به صورت اختصاصی و حرفه ای

طراحی سایت فروشگاهی با گرافیک بالا و سفارشی سازی

طراحی پرتال(پورتال)،سایت و وب سایت برای سازمان ها و شرکت ها

استفاده از جدیدترین تکنیک ها و استاندارد های برنامه نویسی با کارشناسان و متخصصین فناوری اطلاعات و امنیت

طراحی حرفه ای وب سایت به همراه گرافیک زیبا می تواند راهی موٍثر برای پیشبرد اهداف هر تجارت و کسب و کاری باشد. امروزه آسان ترین و مفیدترین راه برای دسترسی به خدمات و آشنایی با افکار و اهداف شرکت ها، دنیای اینترنت می باشد

آموزش و پشتیبانی سایت

سئو یا بهینه سازی وب سایت برای موتوهای جستجو از جمله بخش هایی است که از اهمیت ویژه ای در وب سایت های طراحی شده ما دارد ، راه اندازی وب سایت با استفاده از اصول بازاریابی اینترنتی مخصوصا سئو برای رونق بخشیدن به کسب و کار

 

مانيتورينگ( Monitoring ) روزمره تجهيزات شبکه و سرورها
طراحي و پياده سازي سيستم هاي جامع پشتيبان گيري و بازيابي اطلاعات
پيگيري و رفع مشکلات شبکه جهت عملکرد صحيح سيستمها
ارائه راهکارهاي مناسب جهت مديريت کاربران شبکه و اينترنت
ايجاد راهکارهائي جهت پيشگيري از بروز خرابي هاي شبکه
مشاوره و پياده سازي راهکارهاي امنيتي شبکه
پشتيباني و نگهداري سيستم عاملهاي سرور
تست ، آناليز و ارائه راهکارهاي بهينه سازي شبکه هاي موجود
ايجاد و يا محدود نموده دسترسي کاربران به منابع شبکه
آموزش کاربران شبکه با هدف کاهش مشکلات شبکه اي و امنيتي
تهيه انواع سخت افزار هاي با کيفيت و کارايي بالا متناسب با نيازها

 

 

 

استفاده از شبکه های کامپيوتری در  چندين سال اخير رشد و به موازات آن سازمان ها  و موسسات متعددی اقدام به برپاسازی شبکه نموده اند. هر شبکه کامپيوتری می بايست با توجه به شرايط و سياست های هر سازمان ، طراحی و در ادامه پياده سازی گردد .شبکه ها ی کامپيوتری زيرساخت لازم برای استفاده از منابع فيزيکی و منطقی را در يک سازمان فراهم می نمايند . بديهی است در صورتی که زيرساخت فوق به درستی طراحی نگردد،  در زمان استفاده از شبکه با مشکلات متفاوتی برخورد نموده و می بايست هزينه های زيادی  به منظور نگهداری  و تطبيق آن با خواسته ها ی مورد نظر( جديد) ، صرف گردد .

يکی از علل اصلی در بروز اينچنين مشکلاتی ،  به طراحی شبکه پس از پياده سازی آن برمی گردد.
برپاسازی هر شبکه کامپيوتری تابع مجموعه سياست هائی  است که با استناد به آنان در ابتدا طراحی منطقی شبکه  و در ادامه طراحی فيزيکی ، انجام خواهد شد . پس از اتمام مراحل طراحی ، امکان پياده سازی شبکه  با توجه به استراتژی تدوين شده ، فراهم می گردد.


در زمان طراحی يک شبکه ، سوالات متعددی مطرح می گردد : 

  • برای طراحی يک شبکه از کجا می بايست شروع کرد ؟
  • چه پارامترهائی  را می بايست در نظر گرفت ؟
  • هدف از برپاسازی يک شبکه چيست ؟
  • انتطار کاربران از يک شبکه چيست ؟ 
  • آيا  شبکه موجود ارتقاء می يابد و يا  يک شبکه از ابتدا طراحی می گردد ؟
  • چه سرويس ها و خدماتی بر روی شبکه، ارائه خواهد شد  ؟
  • و ...

نمونه مقدار

Go to top